All the Arms We Need

Affischkonstnären Josh Sanchez arbetar med en dubbelbetydelse mellan bild och text. Ordet "Arms" - vapen - i texten sammanförs med de ungas armar - "Arms"- i bilden. Det bildar en krock i medvetandet mellan varm kärlek och hotet från vapen och kanske att bli inkallad i krig. Bilden är uppbyggd kring två lodräta linjer som bildar två rum, ett bildrum och ett textrum, ett varmt inåtvänt och ett öppet utåtriktat fredsbudskap.

Tekniken är en utskuren stencil där bilden sprejas fram. Tekniken bygger på att behålla bryggor av papper mellan de utskurna ytorna. det ger en luftig bild där utskurna former får samma värde som de skyddande pappersytorna. en relation mellan form och mellanrum.

Josh Sanchez har lagt upp sin bild för fri användning på Justseeds hemsida och den är kategoriserad under Movement: Anti-Iraq/Afghanistan War. Subject Queer Liberation. Källa: @justseeds, justseeds.org