Biblioteket och Kulturskolan i Bredäng

I ett samarbete mellan Kulturskolan och biblioteket i Bredäng, Stockholm har affischworkshops hållits under våren 2022 med Barnkonventionens artiklar som tema.

Affischerna har skapats med barnkonventionens artiklar som inspiration och med metoder från Gatans Rum.

Följ Kulturskolan på Instagram eller Facebook:

instagram.com/kulturskolansthlm_has
facebook.com/kulturskolansthlm_has

Affisch för affischworkshop på Bredängs bibliotek
Affisch för affischworkshop på Bredängs bibliotek