Cirkusaffischer

Affischen ”Herkules styrka” har okänd bakgrund och finns i Kungliga bibliotekets samlingar där cirkusaffischerna är bland de allra äldsta, då marknadsföring av cirkus med affischer har pågått ända sedan 1700-talet. Cirkusaffischen behövde tryckas i stora upplagor för att nå så många som möjligt i det offentliga rummet och innehöll ofta oväntade och spektakulära bilder. Till en början användes ofta träsnitt som tryckteknik och endast svart färg med illustrationer av djur och människor. När den litografiska tekniken kom i slutet av 1800-talet gavs möjlighet att teckna motivet direkt på den litografiska stenen och det gav livfulla bilder och affischerna trycktes i starka färger.