Designlabbet Gottsunda

Designlabbet Gottsunda är Studiefrämjandets öppna och kreativa mötesplats i Gottsunda, Uppsala, för alla som är 11-15 år. Designlabbet skapar, återanvänder, pysslar, tecknar och slöjdar nytt av gammalt. Designlabbet Gottsunda är en av Gatans Rums redaktioner som skapar affischer till vårt digitala museum.

Vill du delta i Designlabbet Gottsundas redaktion? Anmäl dig här

Redaktion Designlabbet Gottsunda