NÄTVERKET - För: ny offentlig konst | Onlineworkshop |15/12 2021

Nätverket Onlineworkshop 211215

Riksförbundet Sveriges Konstföreningar, Streetcorner och Gatans Rum presenterar:

NÄTVERKET - För: ny offentlig konst | Onlineworkshop |15/12 2021 kl 18.00-20.00

Välkommen till startskottet för en drop in-kurs online där vi tar avstamp i Streetcorners och Gatans Rums områden muralkonst och affischkonst. Kursen kommer att utvecklas utifrån principen ”each-one-teach-one” där deltagarna är med och styr innehållet. Du som deltar skapar på eget håll efter våra komma igång-övningar och blir en del av NÄTVERKET - För: ny offentlig konst. Ingen tidigare erfarenhet eller prestation krävs.

ANMÄLAN
Workshopen är gratis och äger rum på Zoom. Anmäl dig senast kl 12.00 15/12 via denna länk: https://www.eventbrite.com/e/natverket-for-ny-offentlig-konst-onlineworkshop-1512-kl-1800-2000-tickets-221894722087

Varmt välkommen!

Riksförbundet Sveriges Konstföreningar

Streetcorner

Gatans Rum

Projektet finansieras av Kulturrådet