Redaktion Norra staden i Söderhamn

Söderhamns kommun arbetar med att ta fram ett planprogram för utveckling av området Norra staden. I processen för framtagandet av planprogrammet använder sig kommunen av så kallad cultural planning som metod för att lära känna platsen Norra staden.

Gatans Rum fick i uppdrag av Söderhamns kommun att hålla en affischdialog vid totalt sex workshoptillfällen på Resurscentrum i Söderhamn 18, 19, 22 och 24 mars 2022. Affischdialogen delades upp i två olika teman - tre tillfällen med tema “Norra staden idag” och tre tillfällen med tema “Norra staden i framtiden”.

Gatans Rum tog med sig sin pop up-redaktion till Resurscentrum och dukade upp material. Med stöd av Gatans Rums affischövningar hölls samtal om Norra staden mellan deltagare och workshopledare som utmynnade i bild- och textaffischer. Dessa affischer ser ni i vårt affischarkiv. Affischerna och en dokumentation av affischdialogen finns nu som underlag hos Söderhamns kommun för det fortsatta arbetet med planprogrammet och utvecklingen av Norra staden. Läs mer om kommunens arbete här.

Gatans Rums pop up-redaktion i Norra staden, Söderhamn.
Gatans Rums pop up-redaktion i Norra staden.