Reseaffischen

Nordisk Resebureau bildades 1904 då ångmaskinen förde människor ut i världen med tåg och ångbåt och resebyråer organiserade resandet. Denna reklamaffisch är gjord 1920 och världen har öppnats för resande efter en mycket svår tid efter 1:a världskriget och pandemin Spanska sjukans oerhörda dödstal.

1920-talet var ett årtionde då mycket förändrades. De flesta bara överlevde i en tuff vardag men några levde nyvunnen frihet med högkonjunktur, teknisk utveckling och en kulturell blomstring som ibland kallas ”Det glada 20-talet. Det är under denna tid som människorna på reklamaffischen tar en ångbåt till främmande land. Vad är deras mål för resan?

En bildanalys är att se hur bilden är uppbyggd, att iaktta och ställa frågor och sammantaget få ledtrådar till en tolkning. Det blir din resa in i bilden.